Oferujemy badanie profilu związków ekstrahowanych i wymywalnych. Związki wymywalne ang. leachables to zanieczyszczenia produktu leczniczego, powstające na skutek bezpośredniego kontaktu produktu ze składnikiem bądź składnikami opakowania takim jak gumowe korki, septy, uszczelki, elementy plastikowe czy silikonowe. Związki te migrują do produktu leczniczego w normalnych warunkach przechowywania leku, bezpośrednio lub pośrednio wpływając na jego jakość i bezpieczeństwo stosowania. Są one podgrupą związków ekstrahowalnych ang. extractables czyli takich, które migrują z opakowania pod wpływem działania tzw. warunków stresowych.

Do badania związków wymywalnych i ekstrahowalnych implementujemy szereg zaawansowanych technik analitycznych, takich jak:

  •  chromatografia GC sprzężona z detektorem MS/MS,
  •  chromatografia HPLC sprzężona z detektorem MS/MS i detektorem UV-VIS,
  •  chromatografia jonowa,
  •  spektroskopia w podczerwieni.
Zanieczyszczenia

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

p

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl